MR. THANH TÙNG

2019-04-22 10:57:18

Cựu học sinh khoa ngôn ngữ Anh ĐH Quốc Gia  và 2 năm theo học hệ cao học về  ngôn ngữ tại Princeton University, với 7 năm luyện thi IELTS tại Việt Nam, Thầy Tùng tự tin là người truyền lửa số 1 tại EAGLE EDUCATION. Thầy chính là tác giả của phương pháp L&A (Listen and Answer). 

Trung Tâm Anh Ngữ Eagle Education - Chinh phục đỉnh cao IELTS cho người mất gốc

CHINH PHỤC ƯỚC MƠ IELTS TỪ CON SỐ 0

Tư vấn 24/7

Hà Nội: 0888888810

Hồ chí Minh: 0888888812

MR. THANH TÙNG

Tin tức liên quanTin tức liên quan

X
Khuyến mại