THẠC SỸ MAI LIÊN

2019-04-22 10:57:01

Là giảng viên Việt Nam luyện IELTS Writing và Reading, Thạc sĩ Mai Liên được học viên yêu cầu hướng dẫn nhiều nhất, Thạc sĩ Mai Liên đã hướng dẫn 463 học viên đạt 5.5+ IELTS trong năm 2018. 100% học viên sau khóa học của cô đều có band điểm trên 5.5 IELTS.   

Trung Tâm Anh Ngữ Eagle Education - Chinh phục đỉnh cao IELTS cho người mất gốc

CHINH PHỤC ƯỚC MƠ IELTS TỪ CON SỐ 0

Tư vấn 24/7

Hà Nội: 1800 6506 (Miễn phí cước gọi) - 1900 6817

Hồ chí Minh: 1800 6506 (Miễn phí cước gọi)

THẠC SỸ MAI LIÊN

Tin tức liên quanTin tức liên quan

X
Khuyến mại